Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα πλέον στον χώρο του Agile είναι “Τι είναι το Kanban”. Ένας από τους καλύτερους σύντομους οδηγούς είναι το One day in kanban land από τον Henrik Kniberg. O Nίκος Μπατσιος, ενεργό μέλος της ομάδας του Agile Greece είχε την ευγενική διάθεση να κάνει την Ελληνική μετάφραση (σε ελεύθερη απόδοση 🙂 ) Είναι ένα πολύ ωραίο intro για το Kanban. ευχαριστούμε Νίκο. (Twitter / Linkedin). Άλλα ποστ για το Kanban: What is kanban? One of the most common questions around Agile. One of the best explainers though is from “One day in kanban land” of Henrik Kniberg. Nikos Batsios member of Agile Greece was kind to translate it in greek! This is a great visualized intro to understand how Kanban works! Nikos Batsios is Scrum Master at Intracom Telecom and organizer at Agile Greece...
Interview with Erhan Koseoglu – Agile Transformation: Enjoy your journey

Interview with Erhan Koseoglu – Agile Transformation: Enjoy your journey

Erhan Koseoglu will give a talk at Agile Greece Summit 2015 about “Agile transformation inside Vodafone Turkey“. In big organizations like Vodafone Turkey, it is always a challenge to start a change initiative. That is why we are happy to have him with us in the summit and he was very kind to provide this small interview. Q: Could you briefly introduce yourself? Hi, I am Erhan. I am an Information Technology Executive, with ~ 15 years of continuous advancement and expertise in Demand Management, Business Relationship Management, Service Assurance, Performance Management, Agile Software Delivery, Application Operations and Information Technology Management. Q: What will your talk be about, exactly? Why this topic? This session talks about the real case study of how Agile transformation has started as a pilot inside the Vodafone IT and how in just a few months that pilot turned into an organizational change initiative via the establishment of Agile Solutions unit leading to innovation culture and a superior customer experience as a result. Q: What do you think could be the main gain for participants in your session? The starting motivation of the agile transformation is, the achievements via Scrum, the motivation achieved via empowered Scrum teams, the improved transparency via evidence-based management, the KAIZEN culture that is triggered with the transformation, the more effective collaboration between the parties and the significant positive reflections of all these on the customer side as results will be explored in details through the session. This session is for everyone who is interested in starting an Agile transformation inside a big company and growing that initiative through the whole...