Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα πλέον στον χώρο του Agile είναι “Τι είναι το Kanban”. Ένας από τους καλύτερους σύντομους οδηγούς είναι το One day in kanban land από τον Henrik Kniberg. O Nίκος Μπατσιος, ενεργό μέλος της ομάδας του Agile Greece είχε την ευγενική διάθεση να κάνει την Ελληνική μετάφραση (σε ελεύθερη απόδοση 🙂 ) Είναι ένα πολύ ωραίο intro για το Kanban. ευχαριστούμε Νίκο. (Twitter / Linkedin). Άλλα ποστ για το Kanban: What is kanban? One of the most common questions around Agile. One of the best explainers though is from “One day in kanban land” of Henrik Kniberg. Nikos Batsios member of Agile Greece was kind to translate it in greek! This is a great visualized intro to understand how Kanban works! Nikos Batsios is Scrum Master at Intracom Telecom and organizer at Agile Greece...
Interview with Ben Linders – Agile Retrospectives

Interview with Ben Linders – Agile Retrospectives

We are really happy to have Ben Linders in Agile Greece Summit 2015 (did you get your ticket? NO??? get it now!). Ben is an active member of networks on Agile, Lean and Quality, and a frequent speaker and writer. He shares his experience in a bilingual blog (Dutch and English), as an editor for Agile at InfoQ [1] and as an expert on TechTarget[2]. He is also tweeting a lot and you may find him as @BenLinders. Ben is the author of Getting Value out of Agile Retrospectives, Waardevolle Agile Retrospectives & What Drives Quality. So, we are very excited to have him talk about “The Why, What and How of Agile Retrospectives“. He is also facilitating two workshops (more on this later)[1]. Here is his small interview. Q: Could you briefly introduce yourself? I work as an Independent Consultant in Agile, Lean, Quality and Continuous Improvement. I live in The Netherlands and I love to write and blog. As an adviser, coach and trainer I help organizations by deploying effective software development and management practices. Q: What will your talk be about, exactly? Why this topic? In my opinion, you can only get real benefits from if teams work intensively together with stakeholders and customers, and continuously look for ways to improve themselves. Agile retrospectives are crucial to do this. Q: What do you think could be the main gain for participants in your session? Well, there are actually three sessions, much learnings in all of them 🙂 Attending my sessions helps people to pick and deploy agile practices, do agile retrospectives more effectively, and increase their agility and the value...
Interview with Niels Pflaeging – Organize for Complexity

Interview with Niels Pflaeging – Organize for Complexity

“Organizations do not and cannot manage chaos, or complexity. Saying that is like claiming that crash test dummies manage impact.” This is a quote from Niels Pflaeging one of our Keynotes. Niels is an acclaimed public speaker and combines two roles in his client work. On one hand, he is a world-class speaker. On the other hand, he helps organizations internationally with triggering, mapping and leading profound and robust change initiatives as a highly effective advisor. Therefore, Niels will speak about “Organize for Complexity: How our organizations will become agile, radically decentralized and networked. Sooner than you think.” Here is his small interview. Q: Could you briefly introduce yourself? I started being part of the Beyond Budgeting movement in 2003, when I became a director of the Beyond Budgeting Round Table. Since then, my work has been completely focused on supporting organizational transformation – acting as an influencer, speaker, advisor and consultant. I wrote two books on Beyond Budgeting, and then three more on leadership and organizational transformation. My passion is helping organizations of all kinds, and internationally, to leave “management”, or the command-and-control model of the industrial age behind, and move towards an organizational model that is fit for complexity and also fit for human beings. Q: What will your talk be about, exactly? Why this topic? My last book is called “Organize for Complexity – and that is also the title of my keynote session at the Agile Summit. I believe the main reason why so few companies have ultimately overcome the social technology that we call “management“ is that most of us actually don´t know the alternative...
Interview with Claudio Perrone – A new model for continuous evolution

Interview with Claudio Perrone – A new model for continuous evolution

Claudio Perrone will give a talk at Agile Greece Summit 2015 about “PopcornFlow, Continuous evolution through ultra-rapid experimentation“. Claudio Perrone is a well-known Lean & Agile management consultant, entrepreneur and startup strategist with over 20 years of commercial experience and a strong focus on leadership, agility and operational excellence. He is the inventor of the PopcornFlow thinking model of continuous evolution through ultra-rapid experimentation which he will present at Agile Greece Summit 2015. Here is his small interview. Q: Could you briefly introduce yourself? I’m an independent Lean and Agile management consultant, based in Dublin, working with ambitious organizations all over Europe. Q: What will your talk be about, exactly? Why this topic? I will be talking about PopcornFlow, a new method to introduce, sustain, and accelerate change at personal and interpersonal level. Q: What do you think could be the main gain for participants in your session? The session is not about philosophical discussions about the history of change management: it’s about getting the mindset, models and practical advice to introduce ultra-rapid change at work and, why not, at home. Q: Can you give some advice to teams/organizations that are transitioning to agile? Agile is not about mindlessly following ceremonies, but rather about adapting to change. There is no “transition” to Agile, because Agile is not a “state”. It’s an endless journey of continuous improvement, where failure is an integral part of learning. The trick is to introduce small change continuously rather than to deal with the risks and consequences of the more traditional big change initiatives. Q: How do you see the evolution of Agile in the...