Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Μια μέρα στην χώρα του Kanban (a.k.a One day in Κanban land in Greek)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα πλέον στον χώρο του Agile είναι “Τι είναι το Kanban”.

Ένας από τους καλύτερους σύντομους οδηγούς είναι το One day in kanban land από τον Henrik Kniberg. O Nίκος Μπατσιος, ενεργό μέλος της ομάδας του Agile Greece είχε την ευγενική διάθεση να κάνει την Ελληνική μετάφραση (σε ελεύθερη απόδοση 🙂 )

Είναι ένα πολύ ωραίο intro για το Kanban. ευχαριστούμε Νίκο. (Twitter / Linkedin).

Άλλα ποστ για το Kanban:

What is kanban? One of the most common questions around Agile.

One of the best explainers though is from “One day in kanban land” of Henrik Kniberg. Nikos Batsios member of Agile Greece was kind to translate it in greek! This is a great visualized intro to understand how Kanban works!

kanbanLand.001 Agile Greece

kanbanLand.002 Agile Greece

kanbanLand.003 Agile Greece

kanbanLand.004 Agile Greece

kanbanLand.005 Agile Greece

kanbanLand.006 Agile Greece

kanban Land Agile Greece

kanban Land Agile Greece

kanban Land Agile Greece

kanban Land Agile Greece

kanban Land Agile Greece

kanban Land Agile Greece

Nikos Batsios is Scrum Master at Intracom Telecom and organizer at Agile Greece @Thessaloniki

Agile Greece is a community for agile practitioners and for those interested in learning about the agile philosophy in software development. Our purpose is to educate our members about Agile, Lean and SCRUM as well as building our community to serve as a networking platform.

Twitter LinkedIn