Η ημέρα που σταμάτησα να ζηλεύω τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό

Η ημέρα που σταμάτησα να ζηλεύω τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό

Πάντα με ενθουσίαζαν οι συνάξεις εραστών της πληροφορικής. Θυμάμαι μικρός στις εκθέσεις «Μηχανοργάνωση» να ψάχνω ανοιχτά τερματικά υπολογιστών για να πειραματιστώ με το λειτουργικό τους σύστημα. (Η εντολή HELP μπορεί να σε πάει αρκετά μακριά.) Ως φοιτητής στα συνέδρια...